Jak se přihlásit?
Použijte přihlašovací údaje jako do ostatních systémů ČZU (UIS, moodle).

např.:
login: XMACJ103
heslo: 123aA@123

Co je Imagine?
V rámci programu si mohou studenti bezplatně stáhnout nejnovější verze software společnosti Microsoft do svých počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů a osobních projektů i mimo školu.

Pro koho DS je?
Studenti, kteří mají zapsaný alespoň jeden předmět dané katedry / oddělení, mohou instalovat SW na své osobní počítače pro plnění domácích úkolů i pro osobní projekty (nekomerční). Na ČZU v Praze přiřadilo OIKT po domluvě katedře systémového inženýrství na PEF.

V případě ukončení předplatného (absolvování studia) , musí administrátor ukončit distribuci SW i klíčů, nicméně vyučující i studenti mohou nadále SW používat v souladu s EULOu . Příklad: studenti mohou používat nadále SW z Imagine i po ukončení studia, licence je trvalá, nepřenositelná. Nástroje si musí zakoupit pokud se rozhodnout pro vývoj komerčního řešení nebo pro získání novějších verzí -> možnost: BizSpark (www.bizspark.com).

Detailní licenční ujednání:

Imagine Premium

Imagine Standard

V případě problémů s přihlášením, řešte prosím přes Helpdesk ČZU.